2011 BBM

Cards

  1   Koji Akiyama   Fukuoka SoftBank Hawks
  2   Shinsuke Ogura   Fukuoka SoftBank Hawks
  3   Takahiro Mahara   Fukuoka SoftBank Hawks
  4   Masahiko Morifuku  
  5   Tsuyoshi Wada   Fukuoka SoftBank Hawks
  6   Brian Falkenborg   Fukuoka SoftBank Hawks
  7   Kenji Ohtonari  
  8   Toshiya Sugiuchi  
  9   Keisuke Kattoh  
  10   Tadashi Settsu  
  11   Anthony Lerew   Fukuoka SoftBank Hawks
  12   Toru Hosokawa  
  13   Nobuhiro Matsuda  
  14   Hiroki Kokubo   Fukuoka SoftBank Hawks
  15   Alex Cabrera   Fukuoka SoftBank Hawks
  16   Yuichi Honda  
  17   Munenori Kawasaki   Fukuoka SoftBank Hawks
  18   Nobuhiko Matsunaka   Fukuoka SoftBank Hawks
  19   Hitoshi Tamura   Fukuoka SoftBank Hawks
  20   Seiichi Uchikawa  
  21   Yuya Hasegawa  
  22   Jose Ortiz   Fukuoka SoftBank Hawks
  23   Ayatsugu Yamashita   Fukuoka SoftBank Hawks
  24   Yuki Yanagita  
  25   Takaki Minami   Fukuoka SoftBank Hawks
  26   Daichi Hoshino RC   Fukuoka SoftBank Hawks
  27   Masato Sakata  
  28   Hisanobu Watanabe  
  29   Takayuki Kishi  
  30   Fumiya Nishiguchi   Saitama Seibu Lions
  31   Kazuhisa Ishii   Saitama Seibu Lions
  32   Hideaki Wakui   Saitama Seibu Lions
  33   Masamitsu Hirano   Saitama Seibu Lions
  34   Ming-Chieh Hsu   Saitama Seibu Lions
  35   Shuichiro Osada  
  36   Taiyo Fujita  
  37   Kazuyuki Hoashi   Saitama Seibu Lions
  38   Brian Sikorski   Saitama Seibu Lions
  39   Ginjiro Sumitani  
  40   Tatsuyuki Uemoto  
  41   Hiroyuki Nakajima   Saitama Seibu Lions
  42   Yoshihito Ishii  
  43   Yasuyuki Kataoka   Saitama Seibu Lions
  44   Jose Fernandez   Saitama Seibu Lions
  45   Takeya Nakamura  
  46   Takumi Kuriyama  
  47   Dee Brown   Saitama Seibu Lions
  48   Hisashi Takayama  
  49   Tatsuya Ohishi  
  50   Kazuhisa Makita  
  51   Shogo Akiyama  
  52   Kyohei Maegawa  
  53   Ryo Hayashizaki  
  54   Masato Kumashiro  
  55   Norifumi Nishimura  
  56   Bob McCrory   Chiba Lotte Marines
  57   Yoshihisa Naruse   Chiba Lotte Marines
  58   Yuki Karakawa  
  59   Tatsuya Uchi  
  60   Takuya Furuya  
  61   Shingo Ono   Chiba Lotte Marines
  62   Yoshihiro Itoh   Chiba Lotte Marines
  63   Shunsuke Watanabe   Chiba Lotte Marines
  64   Yasuhiko Yabuta   Chiba Lotte Marines
  65   Bill Murphy   Chiba Lotte Marines
  66   Tomoya Satozaki  
  67   Takashi Ogino   Chiba Lotte Marines
  68   Tadahito Iguchi   Chiba Lotte Marines
  69   Toshiaki Imae   Chiba Lotte Marines
  70   Kazuya Fukuura   Chiba Lotte Marines
  71   Tae Kyun Kim   Chiba Lotte Marines
  72   Ikuhiro Kiyota  
  73   Saburo Ohmura  
  74   Shoitsu Ohmatsu  
  75   Yoshifumi Okada  
  76   Shota Ishimine   Chiba Lotte Marines
  77   Masaki Minami   Chiba Lotte Marines
  78   Atsushi Kobayashi RC   Chiba Lotte Marines
  79   Shota Koike RC   Chiba Lotte Marines
  80   Naoya Emura  
  81   Shuhei Fujiya RC   Chiba Lotte Marines
  82   Masataka Nashida  
  83   Yu Darvish   Hokkaido Nippon-Ham Fighters
  84   Wirfin Obispo   Hokkaido Nippon-Ham Fighters
  85   Ryo Sakakibara   Hokkaido Nippon-Ham Fighters
  86   Hisashi Takeda   Hokkaido Nippon-Ham Fighters
  87   Naoki Miyanishi  
  88   Bobby Keppel   Hokkaido Nippon-Ham Fighters
  89   Masaru Takeda   Hokkaido Nippon-Ham Fighters
  90   Masao Kida   Hokkaido Nippon-Ham Fighters
  91   Hirotoshi Masui  
  92   Shinji Takahashi   Hokkaido Nippon-Ham Fighters
  93   Shinya Tsuruoka  
  94   Kensuke Tanaka  
  95   Eiichi Koyano  
  96   Sho Nakata  
  97   Makoto Kaneko  
  98   Micah Hoffpauir   Hokkaido Nippon-Ham Fighters
  99   Tomohiro Nioka   Hokkaido Nippon-Ham Fighters
  100   Daikan Yoh  

Page:

Images added:

12.3%

12% Complete

Your Collection

You have 0 of these cards in your collection.

See any inaccuracies?

Click here to let us know


  

Copyright © 2020 Trading Card Database LLC
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.