1993 Tomy I.D.

Cards

  1   Seiji Tomashino   Seibu Lions
  2   Koji Ohtsuka   Seibu Lions
  3   Yoshiyuki Shimizu   Seibu Lions
  4   Tetsuya Kakiuchi   Seibu Lions
  5   Osamu Abe   Seibu Lions
  6   Ken Hirano   Seibu Lions
  7   Hiroyuki Mori   Seibu Lions
  8   Koji Akiyama   Seibu Lions
  9   Norio Tanabe   Seibu Lions
  10   Ken Suzuki   Seibu Lions
  11   Hiromichi Ishige   Seibu Lions
  12   Hatsuhiko Tsuji   Seibu Lions
  13   Kazuhiro Kiyohara   Seibu Lions
  14   Tsutomu Itoh   Seibu Lions
  15   Hisanobu Watanabe   Seibu Lions
  16   Taigen Kaku   Seibu Lions
  17   Yoshitaka Katori   Seibu Lions
  18   Tetsuya Shiozaki   Seibu Lions
  19   Kimiyasu Kudoh   Seibu Lions
  20   Tomio Watanabe  
  21   Takehiro Ishii  
  22   Hiroshi Narahara  
  23   Kenji Nagami  
  24   Hiroto Katoh  
  25   Hideki Hashigami   Yakult Swallows
  26   Katsuyuki Dobashi   Yakult Swallows
  27   Shinji Hata   Yakult Swallows
  28   Yukio Arai  
  29   Tetsuya Iida  
  30   Tomohiro Joh  
  31   Tsutomu Yamada  
  32   Shinichi Sakurai  
  33   Toru Sugiura  
  34   Katsumi Hirosawa  
  35   Kenji Tomashino  
  36   Takahiro Ikeyama   Yakult Swallows
  37   Jack Howell   Yakult Swallows
  38   Atsuya Furuta   Yakult Swallows
  39   Daisuke Araki  
  40   Kenjiro Kawasaki  
  41   Akimitsu Otoh  
  42   Naoyuki Naitoh  
  43   Tatsuji Nishimura  
  44   Hikaru Takano  
  45   Yoichi Okabayashi  
  46   Shingo Takatsu   Yakult Swallows
  47   Hideo Nomo   Kintetsu Buffaloes
  48   Hideyuki Awano  
  49   Shintaro Yamasaki  
  50   Osamu Sasaki  
  51   Motoyuki Akahori  
  52   Izumi Takayanagi  
  53   Kazuyoshi Ono  
  54   Hiroshi Takamura  
  55   Satoshi Iriki  
  56   Koichi Ikeue  
  57   Kazuhiko Yamashita  
  58   Hidekazu Mitsuyama  
  59   Kenji Furukubo  
  60   Takashi Yoshida  
  61   Hiroo Ishii   Kintetsu Buffaloes
  62   Daijiro Ohishi   Kintetsu Buffaloes
  63   Yoshiaki Kanemura  
  64   Toshiya Adachi  
  65   Takahisa Suzuki  
  66   Takayuki Murakami  
  67   Ralph Bryant   Kintetsu Buffaloes
  68   Hitoshi Nakane  
  69   Tadami Nakatani  
  70   Masaki Saitoh  
  71   Hiromi Makihara  
  72   Masumi Kuwata   Yomiuri Giants
  73   Kazutomo Miyamoto   Yomiuri Giants
  74   Katsuhito Mizuno  
  75   Hideo Koike  
  76   Isao Koda  
  77   Hiroshi Ishige  
  78   Shigeyori Koharazawa  
  79   Ryujiro Matsutani  
  80   Daisuki Motoki   Yomiuri Giants
  81   Tatsunori Hara   Yomiuri Giants
  82   Sadaaki Yoshimura  
  83   Minoru Yojoh  
  84   Koichi Ogata  
  85   Norihiro Komada  
  86   Kazunori Shinozuka   Yomiuri Giants
  87   Kaoru Okazaki   Yomiuri Giants
  88   Masahiro Kawai  
  89   Shinichi Murata  
  90   Kosuke Yoshihara  
  91   Hiromoto Ohkubo  
  92   Lloyd Moseby   Yomiuri Giants
  93   Yukihiko Yamaoki  
  94   Yoshinori Satoh  
  95   Yasuhiro Kawabata  
  96   Nobuyuki Hoshino  
  97   Takahito Nomura  
  98   Takahide Itoh  
  99   Tsutomu Sakai  
  100   Shigetoshi Hasegawa   Orix BlueWave

Page:

Images added:

1.5%

1% Complete

Your Collection

You have 0 of these cards in your collection.

See any inaccuracies?

Click here to let us know


  

Copyright © 2020 Trading Card Database LLC
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.