1991 Lotte Gum Baseball Kings

Checklist By Age

1.

  #15   Cheol-Sun Park   63 (March 12, 1956)

2.

  #36   Dae-Seok Oh   61 (July 2, 1958)

3.

  #19   Kwang-Rim Kim   58 (March 9, 1961)

4.

  #5   Sang-Mun Yang   58 (March 24, 1961)

5.

  #34   Hag-Gil Yun   58 (July 4, 1961)

6.

  #24   Sang-Kun Lee   57 (April 21, 1962)

7.

  #13   Hyeong-Seok Kim   57 (August 18, 1962)

8.

  #12   No-Jun Park   57 (October 26, 1962)

9.

  #30   Jeong-Hun Lee   56 (August 28, 1963)

10.

  #20   Myeong-Soo Kim   54 (February 10, 1965)

11.

  #26   Yong-Deok Han   54 (June 2, 1965)

12.

  #11   Sang-Ho Kim   54 (October 19, 1965)

13.

  #32   Yeung-Kuk Kim   53 (January 14, 1966)

14.

  #27   Jin-Woo Song   53 (February 16, 1966)

15.

  #1   Myeong-Won Jeong   53 (June 14, 1966)

16.

  #8   Chang-Ho Choi   53 (November 8, 1966)

17.

  #49   Ho Kim   52 (May 3, 1967)

18.

  #41   Kyu-Jea Cho   52 (October 7, 1967)

19.

  #28   Seok-Cheon Kang   51 (December 7, 1967)

20.

  #25   Jong-Hoon Jang   51 (April 10, 1968)

21.

  #38   Jeong-Tae Park   50 (January 27, 1969)

22.

  #40   Jun-Ho Jeon   50 (February 15, 1969)

23.

  #39   Min-Ho Kim   50 (March 19, 1969)

24.

  #43   Ki-Tae Kim   50 (May 23, 1969)

25.

  #14   Kwang-Soo Kim   38 (May 5, 1981)

26.

  #42   Yong-Ho Cho   30 (September 9, 1989)
  

Copyright © 2019 The Trading Card Database LLC
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.