1991 Lotte Gum Baseball Kings

Checklist By Age

1.

  #16   Dong-Woo Goo    

2.

  #22   Hyi-Min Han    

3.

  #37   Young-Jun Han    

4.

  #33   Hyo-Jo Jang    

5.

  #31   Cheong-Soo Kim    

6.

  #2   Dong-Ki Kim    

7.

  #45   Ho-Guen Kim    

8.

  #17   Hyeon-Dong Kim    

9.

  #6   Kyeong-Ki Kim    

10.

  #18   Kyung-Moon Kim    

11.

  #44   Man-Hu Kim    

12.

  #47   Pyeong-Ho Kim    

13.

  #29   Sang-Gug Kim    

14.

  #4   Hei-Seong Lee    

15.

  #21   Kang-Don Lee    

16.

  #7   Seon-Ung Lee    

17.

  #35   Dong-Hyi Park    

18.

  #9   Jeong-Hyeon Park    

19.

  #48   Sang-Ki Park    

20.

  #46   In-Ho Song    

21.

  #3   Won-geun Won    

22.

  #10   Kyeong-Yeob Yeom    

23.

  #23   Seung-An Yu    

24.

  #50   Hyoek Yun    
  

Copyright © 2019 The Trading Card Database LLC
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.