1991 BBM

Cards


  1   Yasuji Ibe   Lotte Orions
  2   Hiroshi Nagatomi   Hiroshima Toyo Carp
  3   Takanori Yamauchi   Fukuoka Daiei Hawks
  4   Kazutomo Miyamoto   Yomiuri Giants
  5   Ken Hirano   Seibu Lions
  6   Akinobu Okada   Hanshin Tigers
  7   Hiromasa Fujita   Orix BlueWave
  8   Yoichi Okabayashi   Tokyo Yakult Swallows
  9   Masato Yoshii   Kintetsu Buffaloes
  10   Tatsuo Komatsu   Chunichi Dragons
  11   Mitsuo Sumi   Nippon-Ham Fighters
  12   Mitsunori Kakehata   Yokoyama Taiyo Whales
  13   Yoshihisa Shiratake   Lotte Orions
  14   Tomonori Maeda   Hiroshima Toyo Carp
  15   Chikafusa Ikeda   Fukuoka Daiei Hawks
  16   Shuji Yoshida   Yomiuri Giants
  17   Osamu Abe   Seibu Lions
  18   Toshiro Yufune   Hanshin Tigers
  19   Takahide Itoh   Orix BlueWave
  20   Kenji Miyamoto   Tokyo Yakult Swallows
  21   Hideaki Satoh   Kintetsu Buffaloes
  22   Tadashi Kashima   Chunichi Dragons
  23   Masashi Arikura   Nippon-Ham Fighters
  24   Jim Paciorek   Yokoyama Taiyo Whales
  25   Kenichi Satoh   Lotte Orions
  26   Ikuo Takayama   Hiroshima Toyo Carp
  27   Koichiro Yoshinaga   Fukuoka Daiei Hawks
  28   Makoto Kitoh   Hiroshima Toyo Carp
  29   Yoshitaka Katori   Seibu Lions
  30   Yasuo Kubo   Hanshin Tigers
  31   Satoshi Nakajima   Orix BlueWave
  32   Hiroto Katoh   Tokyo Yakult Swallows
  33   Toshiya Adachi   Kintetsu Buffaloes
  34   Akira Uehara   Chunichi Dragons
  35   Koichi Ogawa   Nippon-Ham Fighters
  36   Fumiki Ishida   Yokoyama Taiyo Whales
  37   Norihito Yamashita   Lotte Orions
  38   Masumi Kuwata   Yomiuri Giants
  39   Tadashi Sugimoto   Fukuoka Daiei Hawks
  40   Hiromi Makihara   Yomiuri Giants
  41   Koji Akiyama   Seibu Lions
  42   Akira Ohgi MGR   Kintetsu Buffaloes
  43   Koichi Tabuchi MGR   Fukuoka Daiei Hawks
  44   Senichi Hoshino MGR   Chunichi Dragons
  45   Yukihiro Ueda   Hiroshima Toyo Carp
  46   Tim Birtsas   Tokyo Yakult Swallows
  47   Norihiro Komada   Yomiuri Giants
  48   Hidekazu Mitsuyama   Kintetsu Buffaloes
  49   Katsuya Nomura MGR   Tokyo Yakult Swallows
  50   Shinichi Furukawa   Lotte Orions
  51   Ken Suzuki   Seibu Lions
  52   Yoshiaki Ishimoto   Kintetsu Buffaloes
  53   Takashi Nishimoto   Chunichi Dragons
  54   Kazuya Yano   Tokyo Yakult Swallows
  55   Futoshi Miyazato   Yokoyama Taiyo Whales
  56   Kimiyasu Kudoh   Seibu Lions
  57   Yutaka Sudoh MGR   Yokoyama Taiyo Whales
  58   Sadao Kondoh MGR   Nippon-Ham Fighters
  59   Seiji Kamikawa   Lotte Orions
  60   Yasutomo Suzuki   Seibu Lions
  61   Masaaki Mori MGR   Seibu Lions
  62   Meishi Ro   Yomiuri Giants
  63   Johnny Ray   Tokyo Yakult Swallows
  64   Masahiko Johzume   Lotte Orions
  65   Koji Yamamoto MGR   Hiroshima Toyo Carp
  66   Masaichi Kaneda MGR   Lotte Orions
  67   Masahiro Yamamoto   Chunichi Dragons
  68   Akinori Kobayashi   Lotte Orions
  69   Shoji Tohyama   Lotte Orions
  70   Toshio Choshi   Yokoyama Taiyo Whales
  71   Tatsunori Hara   Yomiuri Giants
  72   Tadami Nakatani   Kintetsu Buffaloes
  73   Motoshi Fujita MGR   Yomiuri Giants
  74   Shozo Doi MGR   Orix BlueWave
  75   Tadakatsu Hanyuda   Seibu Lions
  76   Shintaro Yamasaki   Kintetsu Buffaloes
  77   Masao Teramae RC   Kintetsu Buffaloes
  78   Yukio Arai   Tokyo Yakult Swallows
  79   Yoshiyuki Shimizu   Yokoyama Taiyo Whales
  80   Koichi Yanada   Tokyo Yakult Swallows
  81   Katsuhiro Nakamura MGR   Hanshin Tigers
  82   Kazuyuki Shirai   Nippon-Ham Fighters
  83   Kiyoshi Yamanaka   Chunichi Dragons
  84   Shinji Nishida   Hiroshima Toyo Carp
  85   Yuji Inoue   Fukuoka Daiei Hawks
  86   Izumi Takayanagi   Kintetsu Buffaloes
  87   Tetsu Suzuki   Seibu Lions
  88   Kiyoyuki Nagashima   Chunichi Dragons
  89   Koichi Ogata   Hiroshima Toyo Carp
  90   Youichi Mugikura   Hanshin Tigers
  91   Yoshihiro Nakada   Hanshin Tigers
  92   Koichi Morita RC   Chunichi Dragons
  93   Kazuhiro Takeda   Nippon-Ham Fighters
  94   Kazuyoshi Ono   Kintetsu Buffaloes
  95   Yoshihiko Morita   Lotte Orions
  96   Yoshihiko Takahashi   Hanshin Tigers
  97   Tetsuro Hirose   Nippon-Ham Fighters
  98   Norifumi Nishimura   Lotte Orions
  99   Tetsuya Katahira   Hiroshima Toyo Carp
  100   Katsuhiko Kido   Hanshin Tigers
Page:

Images added:

99.8%

99% Complete

Your Collection

You have 0 of these cards in your collection.
  

Copyright © 2018 The Trading Card Database LLC
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.