2003 BBM Touch the Game

Cards

  1   Hiroshi Kisanuki  
  2   Kazuhiro Kiyohara   Yomiuri Giants
  3   Yoshinobu Takahashi   Yomiuri Giants
  4   Masanori Ishikawa  
  5   Shingo Takatsu  
  6   Ken Suzuki  
  7   Kenshin Kawakami  
  8   Kazuyoshi Tatsunami  
  9   Kosuke Fukudome  
  10   Hiroshi Yagi  
  11   Makoto Imaoka  
  12   Tomoaki Kanemoto  
  13   Hiroki Kuroda   Hiroshima Toyo Carp
  14   Tomonori Maeda   Hiroshima Toyo Carp
  15   Koichi Ogata  
  16   Shiuichi Murata  
  17   Katsuaki Furuki  
  18   Tyrone Woods   Yokohama BayStars
  19   Daisuke Matsuzaka   Seibu Lions
  20   Taketoshi Gotoh   Seibu Lions
  21   Kazuo Matsui   Seibu Lions
  22   Hisashi Iwakuma   Osaka Kintetsu Buffaloes
  23   Norihiro Nakamura   Osaka Kintetsu Buffaloes
  24   Tuffy Rhodes   Osaka Kintetsu Buffaloes
  25   Nagisa Arakaki  
  26   Tsuyoshi Wada   Fukuoka Daiei Hawks
  27   Kenji Johjima   Fukuoka Daiei Hawks
  28   Naoyuki Shimizu   Chiba Lotte Marines
  29   Masahide Kobayashi   Chiba Lotte Marines
  30   Makoto Kosaka   Chiba Lotte Marines
  31   Masaru Yoshizaki  
  32   Michihiro Ogasawara  
  33   Tomochika Tsuboi  
  34   Daisuke Katoh  
  35   Koichi Ohshima  
  36   Yoshitomo Tani  
  37   Koji Uehara   Yomiuri Giants
  38   Hiroki Sanada   Yomiuri Giants
  39   Shinnosuke Abe   Yomiuri Giants
  40   Atsuya Furuta   Yakult Swallows
  41   Shinya Miyamoto   Yakult Swallows
  42   Alex Ramirez   Yakult Swallows
  43   Hitoki Iwase  
  44   Motonobu Tanishige  
  45   Alex Ochoa  
  46   Trey Moore  
  47   Kei Igawa  
  48   Akihiro Yano  
  49   Ken Takahashi   Hiroshima Toyo Carp
  50   Takahiro Arai  
  51   Takuya Kimura  
  52   Takashi Saitoh  
  53   Daisuke Miura  
  54   Takanori Suzuki  
  55   Alex Cabrera   Seibu Lions
  56   Kazuhiro Wada  
  57   Tatsuya Ozeki  
  58   Hiroshi Takamura  
  59   Yuji Yoshioka  
  60   Koichi Isobe  
  61   Hayato Terahara  
  62   Tadahito Iguchi   Fukuoka Daiei Hawks
  63   Munenori Kawasaki   Fukuoka Daiei Hawks
  64   Masaumi Shimizu  
  65   Koichi Hori  
  66   Kazuya Fukuura  
  67   Yukio Tanaka  
  68   Makoto Kaneko  
  69   Kuniyuki Kimoto  
  70   Masahiko Kaneda  
  71   Masato Yoshii  
  72   Ikuro Kasuragi  
  73   Hisanori Takahashi  
  74   Masumi Kuwata  
  75   Tomohiro Nioka  
  76   Toshihisa Nishi  
  77   Takayuki Shimizu  
  78   Takayuki Saitoh  
  79   Yuhei Takai  
  80   Jason Beverlin   Yakult Swallows
  81   Akinori Iwamura   Yakult Swallows
  82   Todd Betts   Yakult Swallows
  83   Tetsuya Iida   Yakult Swallows
  84   Mitsuru Manaka   Yakult Swallows
  85   Masahiro Yamamoto  
  86   Shigeki Noguchi  
  87   Akinori Ohtsuka  
  88   Hirokazu Ibata  
  89   Ivan Cruz  
  90   Takayuki Ohnishi  
  91   Keiichi Yabu  
  92   Atsushi Kataoka  
  93   George Arias  
  94   Shinjiro Hiyama  
  95   Osamu Hamanaka   Hanshin Tigers
  96   Norihiro Akahoshi  
  97   Shinji Sasaoka  
  98   Katsuhiro Nagakawa  
  99   Shuji Nishiyama  
  100   Akihiro Higashide  

Page:

Images added:

5.9%

5% Complete

Your Collection

You have 0 of these cards in your collection.

See any inaccuracies?

Click here to let us know


  

Copyright © 2020 Trading Card Database LLC
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.